Protokoll BK Smash R.F. styrelsemöte 6.6.2011

Tid: 2011-06-06

Plats: Idrottens hus

Närvarande: Jonas Holmström, Per-Erik Wickström, Daniel Mattsson, Conny Sundström, Jenna Gestranius.

1 Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2 Daniel valdes till sekreterare för mötet.

3 Jonas och Jenna valdes till protokolljusterare.

4 Eus momshot: BK Smash svarar på EUs förslag om framtidens mervärdesskatt
där idrottföreningar i framtiden skulle behöva redovisa moms. (se bilaga)

5 Norra åland satsning och tider. Beslutades att 4 banor bokas 18-21 på tisdagar 108,-/gång. Jenna blir ansvarig för juniorverksamheten 18-19.

6 Bollhalla info. Ny matta som skall bli grön med vita linjer. Hål upptaget i väggen mellan banorna.

7 Beslutades att boka 3 banor på måndagar i Bollhalla. Juniorer 18-19 och seniorer 19-21. 2 banor på onsdagen. Inte Seniortider på ondagen i Bollhalla.

8.Norra Åland satsningen: skall det ut pressmeddelande ungefär 1 vecka efter skolstart. Jenna utreder spelaravgifter för seniorer och juniorer. Terminsavgiften diskuterades men inget beslut. Indikation 50,-/termin + medlemsavgift för juniorer. 100,-/termin + medlemsavgift för seniorer..

9 Mötet avslutades

———————————-
Conny Sundström ordf.

 

——————————–
Daniel Mattsson sekr.

Bilaga:  BK Smash svar på EUs förslag