Barn- och ungdomspolicy för Badmintonklubben Smash

Badmintonklubben Smash är en förening för badmintonintresserade på Åland.

BK Smashs barn- och ungdomspolicy har skapats den 25.09.2012 och reviderades senast vid det konstituerande styrelsemötet 27.4.2013 samt vide ett möte 3.12.2013. Policyn revideras årligen vid det konstituerande styrelsemötet. Policyn kommer att efterföljas av alla som arbetar med barn och ungdomsverksamhet i vår förening.

Alla nya ledare, medlemmar och föräldrar kommer få information via e-post om vad som gäller i vår förening. Dessutom kommer dokumentet att finnas att läsa på vår webbplats www.badminton.ax/barn-ungdoms-policy/.

Vår ungdomsansvariga är Jenna Gestranius.

Föreningen nås på e-post: info@badminton.ax

 

Med barnidrott menas idrottsaktiviteter för barn till och med 12 år.

I BK Smash strävar vi till att alla ledare skall ha minst en grundutbildning och gärna några idrottsspecifika utbildningar. Kravet är att minst en ledare per grupp skall vara utbildad. Vi försöker se till att det finns minst en ledare/ 15 ungdomar.

I barnidrott skall vi alltid ha någon vuxen person med på träningarna. Det kan vara ledaren eller någon förälder eller annan vuxen.

BK Smash vill gärna att våra barn håller på med minst två olika idrotter och därför får 7-9 åringar träna ”sin” idrott maximalt 3 ggr i veckan i vår förening. Vill de träna mer och t.ex. växla mellan t.ex. fotboll, innebandy, simning är de välkomna att göra det.

I BK Smash är det viktigt att alla känner att de får delta oberoende av hur duktiga de är. Det här innebär att alla barn får möjlighet att träna och tävla på sina egna villkor.

Ledarna i BK Smash skall se även tävlingstillfällena som träningstillfällen och agera utgående från det.

Om BK Smash reser skall vi resa säkert, för oss innebär det att vi följer trafikregler med antal personer i bilen, hastighetsbegränsningar. Alla barn skall ha säkerhetsbälten.

 

Med ungdomsidrott menas idrottsaktiviteter för åldrarna 13-18 år.

I BK Smash skall vi hjälpa ungdomar att kunna hålla på med sin idrott enligt den nivå de önskar. Om vi själva inte har grupper skall vi hjälpa till att hitta andra lösningar för den/de ungdomarna. Ungdomar får komma och testa våra idrotter för att se om det är något för dem.

I BK Smash kan vi delta i tävlingar och seriespel utanför Åland.

I BK Smash kan enstaka träningsmatcher eller träningsläger ske utanför Åland.  Träningsmatcher och läger hålls inom Norden i åldern 13-15 år.

I BK Smash erbjuds alla medlemmar möjlighet till kurser, föreläsningar för att få kunskap som kan gynna det egna idrottandet. Vi erbjuder samtliga idrottare över 15 år att gå någon form av grundutbildning.

När BK Smash reser skall vi resa säkert, för oss innebär det att vi följer trafikregler med antal personer i bilen, hastighetsbegränsningar. Alla barn skall ha säkerhetsbälten.

 

Åland 25.09.2012

_______________________________

Styrelsen för BK Smash