Protokoll styrelsemöte 09.08.2011

Kallelse till styrelsemöte BK Smash
Datum: Tisdagen 09.08.2011
Tid: kl 19.00
Plats: ÅIF bibliotek

Närvarande: Conny, Jenna, Micke, Jonas, Perre.

Föredragningslista

 1. Mötet öppnas
 2. Justering av protokoll från föregående möte

  Uppskjuts till nästa möte.

 3. Val av sekreterare för mötet samt protokolljusterare

  Sekreterare: Jonas,  protokolljusterare; Jenna, Micke.

 4. Terminsavgiftens storlek (samma för alla eller olika om man tränar 1 eller flera ggr per vecka?)

  Juniorer: 25€/termin

  Seniorer: 90€/termin

 5. Stöder klubben spelare som vill tävla med tävlingsavgifter?

  Ja. Ansvariga för juniorträningarna (Per-Erik ”Perre” Wikström och Jenna Gestranius) beslutar från fall till fall tillsammans med ordförande Conny.

 6. Skall/kan ledare få reducerad terminsavgift? Hur mycket reducerat och hur många träningar/termin krävs för att få det?

  Tränare spelar utan avgift.

 7. Projekt Sportis intresse av fortsatt samarbete med tennis & gymnastik

  Jenna informerar (samarbete med gymnastik, volleyboll och tennis). Samarbetet fortsätter.

 8. Föreningsutveckling.
  Lena och Ylva kan vid intresse genomföra denna på hösten för oss om vi är intresserade. Är klubben intresserad och vilka ska delta, hela styrelsen eller bara vissa?

  Ja. Hela styrelsen deltar.

 9. Övriga ärenden

  Bollar: styrelsen undersöker hur vi skall skaffa bollar, antingen via klubben eller så får man köpa privat.

  Marknadsföring av speltiderna:
  Jenna gör affisch och delar ut till fritidsledare.
  Daniel – skall göra så som beslutades i förra protokollet.
  Jonas: Facebook banner, information via Ålands Idrottscenter.

 10. Mötet avslutas (kl. 20:51)