Protokoll BK Smash R.F. styrelsemöte 15.11.2011

Tid: 2011-11-15, kl. 21.00

Plats: Ålands Idrottscenter, Godby

Närvarande: Conny Sundström ordförande, Per-Erik Wickström, Daniel Mattsson, Mikael Sandholm, Jenna Gestranius och Henrik Söderling
1 § Mötets öppnande

Beslut: Ordförande Conny Sundström öppnade mötet. Till sekreterare valdes Jenna Gestranius och till protokolljusterare Mikael Sandholm och Daniel Mattsson.

 

2 § Tillgång till föreningens bankkonto

I nuläget har enbart kassör Per-Erik Wickström tillgång till föreningens bankkonto ÅAB 660100-02309748.

Beslut: Beslutades enhälligt att även ordförande Conny Peter Sundström, (personnummer och adress borttaget vid publicering på Internet), skall ha tillgång till ovannämnda bankkonto.

 

3 § Projekt Sportis

Jenna Gestranius som lett träningar i samarbetsprojektet Sportis som bedrivits mellan Bk Smash, Marieham Lawn-tennisklubb och Mariehamns gymnastikförening på söndagar i Bollhalla mellan kl. 17.00-18.00 konstaterar att hennes tid inte räcker till både klubbens egna juniorträningar och detta projekt.

Beslut: Konstaterades att klubben egna juniorträningar prioriteras och att samarbetsprojektet avslutas från årsskiftet om ingen annan ledare hittas för projekttimmarna.

 

4 § Ansökan om grundbidrag till Mariehamns stad.

Beslut: Per-Erik Wickström ser till att Bk Smash ansökan om grundbidrag lämnas in till Mariehamns stad före den 30 november 2011.

 

5§ Mötets avslutande

Beslut: Mötet avslutades kl. 21.45.

 

 

_______________________

Ort och datum

 

_________________________      ____________________________

Ordförande Conny Sundström              sekreterare Jenna Gestranius

 

________________________            ____________________________

Protokollljusterare Daniel Mattsson       Protokolljusterare Mikael Sandholm