Agenda och protokoll styrelsemöte BK Smash R.F. styrelsemöte 25.9.2012 kl 21.00

Plats: Ålands Idrottscenter

Närvarande: Jonas Holmström, Jenna Gestranius, Conny Sundström samt Christian Gröndal.

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Val av sekreterare
Jonas valdes till sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare
Jenna och Conny valdes till protokolljusterare.

4. Membra. Diskussion kring användandet
Membra skall vara ifyllt senast 01.10 för ansökningarna skalla vara inne 15.10.
Vi köper in fakuteringsdelen.

5. Bokföring
Vi anlitar Aktiva Redovisning

6. Inlämning av kompletterande handlingar för bidrag

Ansökningar till Ålands Idrott och Finströms kommun skall lämnas in 15.10. Vi måst ha in all info senast 1.10.
Spelaruppgifter för seniorer och juniorer. Jonas samlar in informationen.

7. Eventuella inköp av utrustning
Tränare får köpa in utrustning efter avstämning med ordförande.

8. Barn och ungdomspolicy
Ett utkast finns på
http://www.badminton.ax/barn-och-ungdoms-policy/
och den har diskuterats i styrelsen. Vi skall be in mera kommentarar via FB och på träningarna. Jenna ansvarar för att policyn implementeras i föreningen.

9. Tävlingar
Jonas förhandlar vidare med Brändö.

10. Övriga ärenden

– På lördagstimmarna får kompisar får komma med en gång eller två. Föräldrar måste vara medlemmar men behöver inte betala terminsavgift.
– Arvoden för tränare. Diskuterades. Vi undersöker saken till nästa möte.
– Dubbelbokningarna i Godbyhallen. Jonas maila till John.

11. Mötet avslutades

———————————-

Jonas Holmström ordf.

———————————-

Jenna Gestranius, protokolljusterare
———————————-

Conny Sundström, protokolljusterare