Administrativ kalender – mestadels bara för styrelsen

Denna sida är för klubbens interna bruk.
Membra inloggning

___

Januari

Februari

 •  Ekonomiansvarig – Fakturering
  • Årsavgift, terminsavgift, bannerplatser.

Mars

April

 • Årsmöte
 • Lämna in redovisningar till Ålands Idrott, Finströms kommun.
 • Konstituerande styrelsemöte (Ordförande)

Maj

Juni

 •  Sommaruppehåll

Juli

 • Sommaruppehåll

Augusti

September

 • Fakturering för hösten (Ekonomiansvarig)
 • Rapportering till Mariehamns stad (X till Y)

Oktober

 • Deadline 15 oktober för PAF-medel från Ålands Idrott. (Ordförande)
 • Deadline 15 oktober för verksamhetsbidrag från Finströms kommun (Ordförande)

November

 • Grundbidrag från Mariehamns stad senast 30.11. Se t.ex. inför 2013 och här.

December

 • Senast 10 december skall Membra vara ifyllt. (Tränare)